Chargement ...
Désolé, une erreur est survenue lors du chargement du contenu.

Re: [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

Agrandir la zone des messages
 • Maman michou Christine
  Uriya murongo w ibara nongeyemo waba koko uri muri ririya sengesho? ________________________________ De : Maman michou Christine
  Message 1 de 15 , 5 déc. 2012
   Uriya murongo w'ibara nongeyemo waba koko uri muri ririya sengesho?


   De : Maman michou Christine <cmamanmichou@...>
   À : "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
   Envoyé le : Mercredi 5 décembre 2012 18h17
   Objet : Re: [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

    


   ISENGESHO RYATOWE MU MVA YA YEZU

   Mana ishobora byose wiciwe ku giti cy;umusaraba kugirango uhanagure ibyaha byacu,
   Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka jya uba iminsi yose hamwe natwe,
   Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka undinde ibyago byose by’umubiri.
   Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka unkuremo ubutinye bw’urupfu kandi umpe ubuzima bw’iteka.
   Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka unshyiremo ibyiza byose kugirango mbone uko nkiza Roho yanjye.
   Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka undinde roho mbi,iziboneka
   n’izitaboneka zimpungeho zose kuva ubu n’iteka ryose.  Amen
   -Ni koko Yezu yavutse kuri Noheli.
   -Ni koko yaragenwe nk’abandi bana.
   -Ni koko Yezu yasuwe n’abami batatu.
   -Ni koko Yezu yabambwe ku wagatanu mutagatifu.
   -Ni koko Yosefu na Nicodeme bakuye Yezu k’umusaraba bamushyira mu mva
     ntagatifu itarigezwe ibika undi murambo.
   -Ni koko Yezu yazamutse mu ijuru
   -Ni koko Yezu azandinda ababisha banjye kuva ubu n’iteka ryose.
           Amina.

   Nyagasani, kubera ububabare wababariye ku musaraba arinjye ugirira,cyane
   cyane igihe Roho yawe yari yavuye mu mubili wayo, uzababarire Roho yanjye
   igihe  izaba ivuye kuri iyi si . Amen

   Icyitonderwa.
   Iri sengesho ryatowe mumva ya Yezu Kristu mu w,i 802
   Papa Leon I aryoherereza Karoli mukuru igihe yajyaga kunesha ababisha be.
   Uzasoma iri sengesho,naho yakumva aho barivuga ntazapfa urumutunguye.

   -Ntabwo azarohama mu mazi, ntabwo uburozi buzamufata,cyangwa se ubumara
   bw’inzoka,cyangwa se ubwingonokera, nta kandi gasimba kazamuruma ngo kamushyiremo
   ubumara.
   -Uzavugana ukwemera no kwizera iri sengesho, ntabwo azarwara igicuri.
   Niba umugore ari ku nda, muvugire iri sengesho,mu gihe cyo kubyara
   ntazababara cyane
   Umwana ukivuka urimuvugire mu rubavu rw’iburyo, rizamurinda  ibyago byose mu
   buzima bwose.
   Iri sengesho ribike mu nzu yawe rizayirinda inkuba.
   Uzaba arifite wese azabona ikimenyetso giturutse mu ijuru iminsi itatu mbere
   yo gupfa kwe.
   Uzandukurira undi iri sengesho nzamuha umugisha.
   Naho uzarisuzugura nzamuhana  bikomeye, Uwo ni Nyagasani ubwe ubivuga.
    
   À : "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
   Envoyé le : Mardi 4 décembre 2012 8h52
   Objet : [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

    


   De : cmamanmichou <cmamanmichou@...>
   À : nyinawajambo@...
   Envoyé le : Mardi 4 décembre 2012 9h31
   Objet : [nyinawajambo] Ni nde wandusha aya asengesho ngo amfungurire?

    
   1 isengesho ryatowe mu mva ya yezu
   (mana ishobora byose, wiciwe ku giti cy'umusaraba kugirango uhanagure
   ibyaha byacu.......)

   2. Notre Père, Je vous salue Marie mu rurimi rw'ikirundi
   n'igiswahili.

   Aya masengsho yafasha gusenga abakunze gukurikirana radio Maria Kirundi,
   radio maria tanzaniya.....

   Murakagira abababyara kandi mugire adventi nziza!

   Christine Ka  • yamuragiye cesarie
   Ahubwo dore njye iryo nari mfite uko rimeze, hari aho bitandukanye na ririya sinzi iriri ryo ari irihe! Cesarie ________________________________ From: Maman
   Message 2 de 15 , 7 déc. 2012
    Ahubwo dore njye iryo nari mfite uko rimeze, hari aho bitandukanye na ririya sinzi iriri ryo ari irihe!
    Cesarie

    From: Maman michou Christine <cmamanmichou@...>
    To: "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
    Sent: Thursday, 6 December 2012, 3:49
    Subject: Re: [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

     
    Uriya murongo w'ibara nongeyemo waba koko uri muri ririya sengesho?

    De : Maman michou Christine <cmamanmichou@...>
    À : "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
    Envoyé le : Mercredi 5 décembre 2012 18h17
    Objet : Re: [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

     


    ISENGESHO RYATOWE MU MVA YA YEZU

    Mana ishobora byose wiciwe ku giti cy;umusaraba kugirango uhanagure ibyaha byacu,
    Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka jya uba iminsi yose hamwe natwe,
    Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka undinde ibyago byose by’umubiri.
    Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka unkuremo ubutinye bw’urupfu kandi umpe ubuzima bw’iteka.
    Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka unshyiremo ibyiza byose kugirango mbone uko nkiza Roho yanjye.
    Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka undinde roho mbi,iziboneka
    n’izitaboneka zimpungeho zose kuva ubu n’iteka ryose.  Amen
    -Ni koko Yezu yavutse kuri Noheli.
    -Ni koko yaragenwe nk’abandi bana.
    -Ni koko Yezu yasuwe n’abami batatu.
    -Ni koko Yezu yabambwe ku wagatanu mutagatifu.
    -Ni koko Yosefu na Nicodeme bakuye Yezu k’umusaraba bamushyira mu mva
      ntagatifu itarigezwe ibika undi murambo.
    -Ni koko Yezu yazamutse mu ijuru
    -Ni koko Yezu azandinda ababisha banjye kuva ubu n’iteka ryose.
            Amina.

    Nyagasani, kubera ububabare wababariye ku musaraba arinjye ugirira,cyane
    cyane igihe Roho yawe yari yavuye mu mubili wayo, uzababarire Roho yanjye
    igihe  izaba ivuye kuri iyi si . Amen

    Icyitonderwa.
    Iri sengesho ryatowe mumva ya Yezu Kristu mu w,i 802
    Papa Leon I aryoherereza Karoli mukuru igihe yajyaga kunesha ababisha be.
    Uzasoma iri sengesho,naho yakumva aho barivuga ntazapfa urumutunguye.

    -Ntabwo azarohama mu mazi, ntabwo uburozi buzamufata,cyangwa se ubumara
    bw’inzoka,cyangwa se ubwingonokera, nta kandi gasimba kazamuruma ngo kamushyiremo
    ubumara.
    -Uzavugana ukwemera no kwizera iri sengesho, ntabwo azarwara igicuri.
    Niba umugore ari ku nda, muvugire iri sengesho,mu gihe cyo kubyara
    ntazababara cyane
    Umwana ukivuka urimuvugire mu rubavu rw’iburyo, rizamurinda  ibyago byose mu
    buzima bwose.
    Iri sengesho ribike mu nzu yawe rizayirinda inkuba.
    Uzaba arifite wese azabona ikimenyetso giturutse mu ijuru iminsi itatu mbere
    yo gupfa kwe.
    Uzandukurira undi iri sengesho nzamuha umugisha.
    Naho uzarisuzugura nzamuhana  bikomeye, Uwo ni Nyagasani ubwe ubivuga.
     
    À : "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
    Envoyé le : Mardi 4 décembre 2012 8h52
    Objet : [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

     

    De : cmamanmichou <cmamanmichou@...>
    À : nyinawajambo@...
    Envoyé le : Mardi 4 décembre 2012 9h31
    Objet : [nyinawajambo] Ni nde wandusha aya asengesho ngo amfungurire?

     
    1 isengesho ryatowe mu mva ya yezu
    (mana ishobora byose, wiciwe ku giti cy'umusaraba kugirango uhanagure
    ibyaha byacu.......)

    2. Notre Père, Je vous salue Marie mu rurimi rw'ikirundi
    n'igiswahili.

    Aya masengsho yafasha gusenga abakunze gukurikirana radio Maria Kirundi,
    radio maria tanzaniya.....

    Murakagira abababyara kandi mugire adventi nziza!

    Christine Ka

   • Maman michou Christine
    Urakoze cyane Césarie, nanjye iryo nari nzi ryegereye iri ryawe 98%. Erega kubera kugenda abantu bayahererekanya mu mutwe kuko ntawe uzi uko ryaje kugera
    Message 3 de 15 , 7 déc. 2012
     Urakoze cyane Césarie, nanjye iryo nari nzi ryegereye iri ryawe 98%. Erega kubera kugenda abantu bayahererekanya
     mu mutwe kuko ntawe uzi uko ryaje kugera iwacu no mu duce twose tw'igihugu, ryagiye rihinduka.

     Murakoze kongera kuritwibutsa reka twibikire.
     Murakagira abababyara!

     Christine K     De : yamuragiye cesarie <yamcesarie@...>
     À : "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
     Envoyé le : Vendredi 7 décembre 2012 9h31
     Objet : Re: [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

      
     Ahubwo dore njye iryo nari mfite uko rimeze, hari aho bitandukanye na ririya sinzi iriri ryo ari irihe!
     Cesarie

     From: Maman michou Christine <cmamanmichou@...>
     To: "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
     Sent: Thursday, 6 December 2012, 3:49
     Subject: Re: [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

      
     Uriya murongo w'ibara nongeyemo waba koko uri muri ririya sengesho?

     De : Maman michou Christine <cmamanmichou@...>
     À : "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
     Envoyé le : Mercredi 5 décembre 2012 18h17
     Objet : Re: [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

      


     ISENGESHO RYATOWE MU MVA YA YEZU

     Mana ishobora byose wiciwe ku giti cy;umusaraba kugirango uhanagure ibyaha byacu,
     Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka jya uba iminsi yose hamwe natwe,
     Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka undinde ibyago byose by’umubiri.
     Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka unkuremo ubutinye bw’urupfu kandi umpe ubuzima bw’iteka.
     Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka unshyiremo ibyiza byose kugirango mbone uko nkiza Roho yanjye.
     Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka undinde roho mbi,iziboneka
     n’izitaboneka zimpungeho zose kuva ubu n’iteka ryose.  Amen
     -Ni koko Yezu yavutse kuri Noheli.
     -Ni koko yaragenwe nk’abandi bana.
     -Ni koko Yezu yasuwe n’abami batatu.
     -Ni koko Yezu yabambwe ku wagatanu mutagatifu.
     -Ni koko Yosefu na Nicodeme bakuye Yezu k’umusaraba bamushyira mu mva
       ntagatifu itarigezwe ibika undi murambo.
     -Ni koko Yezu yazamutse mu ijuru
     -Ni koko Yezu azandinda ababisha banjye kuva ubu n’iteka ryose.
             Amina.

     Nyagasani, kubera ububabare wababariye ku musaraba arinjye ugirira,cyane
     cyane igihe Roho yawe yari yavuye mu mubili wayo, uzababarire Roho yanjye
     igihe  izaba ivuye kuri iyi si . Amen

     Icyitonderwa.
     Iri sengesho ryatowe mumva ya Yezu Kristu mu w,i 802
     Papa Leon I aryoherereza Karoli mukuru igihe yajyaga kunesha ababisha be.
     Uzasoma iri sengesho,naho yakumva aho barivuga ntazapfa urumutunguye.

     -Ntabwo azarohama mu mazi, ntabwo uburozi buzamufata,cyangwa se ubumara
     bw’inzoka,cyangwa se ubwingonokera, nta kandi gasimba kazamuruma ngo kamushyiremo
     ubumara.
     -Uzavugana ukwemera no kwizera iri sengesho, ntabwo azarwara igicuri.
     Niba umugore ari ku nda, muvugire iri sengesho,mu gihe cyo kubyara
     ntazababara cyane
     Umwana ukivuka urimuvugire mu rubavu rw’iburyo, rizamurinda  ibyago byose mu
     buzima bwose.
     Iri sengesho ribike mu nzu yawe rizayirinda inkuba.
     Uzaba arifite wese azabona ikimenyetso giturutse mu ijuru iminsi itatu mbere
     yo gupfa kwe.
     Uzandukurira undi iri sengesho nzamuha umugisha.
     Naho uzarisuzugura nzamuhana  bikomeye, Uwo ni Nyagasani ubwe ubivuga.
      
     À : "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
     Envoyé le : Mardi 4 décembre 2012 8h52
     Objet : [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

      

     De : cmamanmichou <cmamanmichou@...>
     À : nyinawajambo@...
     Envoyé le : Mardi 4 décembre 2012 9h31
     Objet : [nyinawajambo] Ni nde wandusha aya asengesho ngo amfungurire?

      
     1 isengesho ryatowe mu mva ya yezu
     (mana ishobora byose, wiciwe ku giti cy'umusaraba kugirango uhanagure
     ibyaha byacu.......)

     2. Notre Père, Je vous salue Marie mu rurimi rw'ikirundi
     n'igiswahili.

     Aya masengsho yafasha gusenga abakunze gukurikirana radio Maria Kirundi,
     radio maria tanzaniya.....

     Murakagira abababyara kandi mugire adventi nziza!

     Christine Ka    • Mpere Theodore
     Césarie,Ndakeka ko iryawe ryaba ari ryo authentique, kuko iryo mfite ndimaranye imyaka irenga 20, rigiye guhuza n iryawe uretse uturongo tumwe
     Message 4 de 15 , 7 déc. 2012
      Césarie,
      Ndakeka ko iryawe ryaba ari ryo authentique, kuko iryo mfite ndimaranye imyaka irenga 20, rigiye guhuza n' iryawe uretse uturongo tumwe dukurikira:
      Musaraba Mutagatifu wa Yezu Kristu, undinde Roho mbi, Iziboneka n' izitaboneka.
      Ni koko Yezu Kristu Yazamutse mw'ijuru
      Ni Koko Yezu Kristu azandinda ababisha banjye kuva ubu n'iteka ryose
      Niba umuntu agize icyo arwara ku nzira, rimushyire mu rubavu rw' iburyo, azahagurukana ibyishimo.
      Uzandikira undi iri sengesho, nzamuha umugisha ubwe.Uwo ni Nyagasani ubivuga.Uzarihinyura nzamwesa(non nzamuca), kandi azahanwa bikomeye.
      NB: ibindi byose birahuje, wenda byatewe na traducteur.
      Théodore
       

      To: nyinawajambo@...
      From: yamcesarie@...
      Date: Fri, 7 Dec 2012 08:31:55 +0000
      Subject: Re: [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

       
      Ahubwo dore njye iryo nari mfite uko rimeze, hari aho bitandukanye na ririya sinzi iriri ryo ari irihe!
      Cesarie

      From: Maman michou Christine <cmamanmichou@...>
      To: "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
      Sent: Thursday, 6 December 2012, 3:49
      Subject: Re: [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

       
      Uriya murongo w'ibara nongeyemo waba koko uri muri ririya sengesho?

      De : Maman michou Christine <cmamanmichou@...>
      À : "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
      Envoyé le : Mercredi 5 décembre 2012 18h17
      Objet : Re: [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

       


      ISENGESHO RYATOWE MU MVA YA YEZU

      Mana ishobora byose wiciwe ku giti cy;umusaraba kugirango uhanagure ibyaha byacu,
      Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka jya uba iminsi yose hamwe natwe,
      Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka undinde ibyago byose by’umubiri.
      Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka unkuremo ubutinye bw’urupfu kandi umpe ubuzima bw’iteka.
      Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka unshyiremo ibyiza byose kugirango mbone uko nkiza Roho yanjye.
      Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka undinde roho mbi,iziboneka
      n’izitaboneka zimpungeho zose kuva ubu n’iteka ryose.  Amen
      -Ni koko Yezu yavutse kuri Noheli.
      -Ni koko yaragenwe nk’abandi bana.
      -Ni koko Yezu yasuwe n’abami batatu.
      -Ni koko Yezu yabambwe ku wagatanu mutagatifu.
      -Ni koko Yosefu na Nicodeme bakuye Yezu k’umusaraba bamushyira mu mva
        ntagatifu itarigezwe ibika undi murambo.
      -Ni koko Yezu yazamutse mu ijuru
      -Ni koko Yezu azandinda ababisha banjye kuva ubu n’iteka ryose.
              Amina.

      Nyagasani, kubera ububabare wababariye ku musaraba arinjye ugirira,cyane
      cyane igihe Roho yawe yari yavuye mu mubili wayo, uzababarire Roho yanjye
      igihe  izaba ivuye kuri iyi si . Amen

      Icyitonderwa.
      Iri sengesho ryatowe mumva ya Yezu Kristu mu w,i 802
      Papa Leon I aryoherereza Karoli mukuru igihe yajyaga kunesha ababisha be.
      Uzasoma iri sengesho,naho yakumva aho barivuga ntazapfa urumutunguye.

      -Ntabwo azarohama mu mazi, ntabwo uburozi buzamufata,cyangwa se ubumara
      bw’inzoka,cyangwa se ubwingonokera, nta kandi gasimba kazamuruma ngo kamushyiremo
      ubumara.
      -Uzavugana ukwemera no kwizera iri sengesho, ntabwo azarwara igicuri.
      Niba umugore ari ku nda, muvugire iri sengesho,mu gihe cyo kubyara
      ntazababara cyane
      Umwana ukivuka urimuvugire mu rubavu rw’iburyo, rizamurinda  ibyago byose mu
      buzima bwose.
      Iri sengesho ribike mu nzu yawe rizayirinda inkuba.
      Uzaba arifite wese azabona ikimenyetso giturutse mu ijuru iminsi itatu mbere
      yo gupfa kwe.
      Uzandukurira undi iri sengesho nzamuha umugisha.
      Naho uzarisuzugura nzamuhana  bikomeye, Uwo ni Nyagasani ubwe ubivuga.
       
      À : "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
      Envoyé le : Mardi 4 décembre 2012 8h52
      Objet : [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

       

      De : cmamanmichou <cmamanmichou@...>
      À : nyinawajambo@...
      Envoyé le : Mardi 4 décembre 2012 9h31
      Objet : [nyinawajambo] Ni nde wandusha aya asengesho ngo amfungurire?

       
      1 isengesho ryatowe mu mva ya yezu
      (mana ishobora byose, wiciwe ku giti cy'umusaraba kugirango uhanagure
      ibyaha byacu.......)

      2. Notre Père, Je vous salue Marie mu rurimi rw'ikirundi
      n'igiswahili.

      Aya masengsho yafasha gusenga abakunze gukurikirana radio Maria Kirundi,
      radio maria tanzaniya.....

      Murakagira abababyara kandi mugire adventi nziza!

      Christine Ka


     • yamuragiye cesarie
      Urakoze cyane Theo.  Icyumweru cyiza kuri mwes. Cesarie ________________________________ From: Mpere Theodore To: Vierge des Vierges
      Message 5 de 15 , 8 déc. 2012
       Urakoze cyane Theo.  Icyumweru cyiza kuri mwes.
       Cesarie

       From: Mpere Theodore <tmpere@...>
       To: Vierge des Vierges Immaculée Conception <nyinawajambo@...>
       Sent: Saturday, 8 December 2012, 0:57
       Subject: RE: [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

        
       Césarie,
       Ndakeka ko iryawe ryaba ari ryo authentique, kuko iryo mfite ndimaranye imyaka irenga 20, rigiye guhuza n' iryawe uretse uturongo tumwe dukurikira:
       Musaraba Mutagatifu wa Yezu Kristu, undinde Roho mbi, Iziboneka n' izitaboneka.
       Ni koko Yezu Kristu Yazamutse mw'ijuru
       Ni Koko Yezu Kristu azandinda ababisha banjye kuva ubu n'iteka ryose
       Niba umuntu agize icyo arwara ku nzira, rimushyire mu rubavu rw' iburyo, azahagurukana ibyishimo.
       Uzandikira undi iri sengesho, nzamuha umugisha ubwe.Uwo ni Nyagasani ubivuga.Uzarihinyura nzamwesa(non nzamuca), kandi azahanwa bikomeye.
       NB: ibindi byose birahuje, wenda byatewe na traducteur.
       Théodore
        
       To: nyinawajambo@...
       From: yamcesarie@...
       Date: Fri, 7 Dec 2012 08:31:55 +0000
       Subject: Re: [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

        
       Ahubwo dore njye iryo nari mfite uko rimeze, hari aho bitandukanye na ririya sinzi iriri ryo ari irihe!
       Cesarie

       From: Maman michou Christine <cmamanmichou@...>
       To: "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
       Sent: Thursday, 6 December 2012, 3:49
       Subject: Re: [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

        
       Uriya murongo w'ibara nongeyemo waba koko uri muri ririya sengesho?

       De : Maman michou Christine <cmamanmichou@...>
       À : "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
       Envoyé le : Mercredi 5 décembre 2012 18h17
       Objet : Re: [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

        


       ISENGESHO RYATOWE MU MVA YA YEZU

       Mana ishobora byose wiciwe ku giti cy;umusaraba kugirango uhanagure ibyaha byacu,
       Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka jya uba iminsi yose hamwe natwe,
       Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka undinde ibyago byose by’umubiri.
       Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka unkuremo ubutinye bw’urupfu kandi umpe ubuzima bw’iteka.
       Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka unshyiremo ibyiza byose kugirango mbone uko nkiza Roho yanjye.
       Musaraba mutagatifu wa Yezu Kristu duhorana iteka undinde roho mbi,iziboneka
       n’izitaboneka zimpungeho zose kuva ubu n’iteka ryose.  Amen
       -Ni koko Yezu yavutse kuri Noheli.
       -Ni koko yaragenwe nk’abandi bana.
       -Ni koko Yezu yasuwe n’abami batatu.
       -Ni koko Yezu yabambwe ku wagatanu mutagatifu.
       -Ni koko Yosefu na Nicodeme bakuye Yezu k’umusaraba bamushyira mu mva
         ntagatifu itarigezwe ibika undi murambo.
       -Ni koko Yezu yazamutse mu ijuru
       -Ni koko Yezu azandinda ababisha banjye kuva ubu n’iteka ryose.
               Amina.

       Nyagasani, kubera ububabare wababariye ku musaraba arinjye ugirira,cyane
       cyane igihe Roho yawe yari yavuye mu mubili wayo, uzababarire Roho yanjye
       igihe  izaba ivuye kuri iyi si . Amen

       Icyitonderwa.
       Iri sengesho ryatowe mumva ya Yezu Kristu mu w,i 802
       Papa Leon I aryoherereza Karoli mukuru igihe yajyaga kunesha ababisha be.
       Uzasoma iri sengesho,naho yakumva aho barivuga ntazapfa urumutunguye.

       -Ntabwo azarohama mu mazi, ntabwo uburozi buzamufata,cyangwa se ubumara
       bw’inzoka,cyangwa se ubwingonokera, nta kandi gasimba kazamuruma ngo kamushyiremo
       ubumara.
       -Uzavugana ukwemera no kwizera iri sengesho, ntabwo azarwara igicuri.
       Niba umugore ari ku nda, muvugire iri sengesho,mu gihe cyo kubyara
       ntazababara cyane
       Umwana ukivuka urimuvugire mu rubavu rw’iburyo, rizamurinda  ibyago byose mu
       buzima bwose.
       Iri sengesho ribike mu nzu yawe rizayirinda inkuba.
       Uzaba arifite wese azabona ikimenyetso giturutse mu ijuru iminsi itatu mbere
       yo gupfa kwe.
       Uzandukurira undi iri sengesho nzamuha umugisha.
       Naho uzarisuzugura nzamuhana  bikomeye, Uwo ni Nyagasani ubwe ubivuga.
        
       À : "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
       Envoyé le : Mardi 4 décembre 2012 8h52
       Objet : [nyinawajambo] Isengesho ryatowe mu mva ya Yezu

        

       De : cmamanmichou <cmamanmichou@...>
       À : nyinawajambo@...
       Envoyé le : Mardi 4 décembre 2012 9h31
       Objet : [nyinawajambo] Ni nde wandusha aya asengesho ngo amfungurire?

        
       1 isengesho ryatowe mu mva ya yezu
       (mana ishobora byose, wiciwe ku giti cy'umusaraba kugirango uhanagure
       ibyaha byacu.......)

       2. Notre Père, Je vous salue Marie mu rurimi rw'ikirundi
       n'igiswahili.

       Aya masengsho yafasha gusenga abakunze gukurikirana radio Maria Kirundi,
       radio maria tanzaniya.....

       Murakagira abababyara kandi mugire adventi nziza!

       Christine Ka
      • Maman michou Christine
       Nongeye gushima umuvandimwe Stephanie watugejejeho aya masengesho mu kirundi no mu giswahili. Mu gitaramo cyo kuwa 19 -20 mars 20 byatumye tubasha kwikiriza
       Message 6 de 15 , 8 mai 2013
        Nongeye gushima umuvandimwe Stephanie watugejejeho aya masengesho mu kirundi no mu giswahili.
        Mu gitaramo cyo kuwa 19 -20 mars 20 byatumye tubasha kwikiriza ndakuramutsa Mariya abavandimwe bavuga ikirundi bateraga. Niba hari abazaza mu masengesho yo kuwa 15 gicurasi muzaze muyitwaje, haramutse havuzwe ishapule mu ndimi zose byaborohera kwikiriza abandi.
        Merci Sister Stephanie 
        Umunsi mwiza

        Christine K


        De : Stephanie <stephieza@...>
        À : "nyinawajambo@..." <nyinawajambo@...>
        Envoyé le : Mardi 4 décembre 2012 9h23
        Objet : [nyinawajambo] Amasengesho mu Kirundi na Kiswahili

         
       • cmamanmichou
        Kirundi Mwaramutse, Mariya, wuzuye inema,Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n Umwana w inda yawe Yezu arahezagiwe. Maria mweranda, nyina
        Message 7 de 15 , 8 mai 2013

         Kirundi

         Mwaramutse, Mariya,

         wuzuye inema,Umukama muri kumwe,

         urahezagiwe mu bandi bagore bose,

         n'Umwana w'inda yawe Yezu arahezagiwe.

         Maria mweranda, nyina w'Imana,

         tusabire twebwe bononyi ubu n'umusi tuzofa.

         Amen.

          

         Dawe wa twese uri mw´ijuru.

         Izina ryawe ni rininahazwe.

         Ubwamibwawe ni bukwire hose.

         Ivy´ushaka nibigirwe kw´isi nko mw´ijuru.

         Uduh´ivy´ukurya bidukwiy´uyu musi.

         Uturekulir´ ibicumuro vyacu.

         Nkuko natwe turekulir´ abatugiriye nabi.

         Ntudutereran´ ibitwosha nabi yamara dukiz´akabi.

         Amen.

          

         Haninahazwe Data, na Mwana, na Mutima Mweranda,

         nk'uko vyamyeho hambere hose, ni bibeko

         n'ubu no mu myaka yose.

         Amen.


         Kiswahili


         Baba yetu uliye mbinguni


         jina lako litukuzwe.
         Ufalme wako ufike.
         Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni.
         Utupe leo mkate wetu wa kila siku.
         Utusamehe makosa yetu,
         kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea.
         Usitutie katika kishawishi,
         lakini utuopoe maovuni
         .


         Amina.

          

         --- Dans nyinawajambo@..., Maman michou Christine a écrit :
         >
         >
         >
         > Kirundi
         > Mwaramutse, Mariya, wuzuye inema,
         > Umukama muri kumwe,
         > urahezagiwe mu bandi bagore bose,
         > n’Umwana w’inda yawe Yezu arahezagiwe.
         > Maria mweranda, nyina w’Imana,
         > tusabire twebwe bononyi ubu n’umusi tuzofa.
         > Amen.
         >  
         > Dawe wa twese uri mw´ijuru.
         > Izina ryawe ni rininahazwe.
         > Ubwamibwawe ni bukwire hose.
         > Ivy´ushaka nibigirwe kw´isi nko mw´ijuru.
         > Uduh´ivy´ukurya bidukwiy´uyu musi.
         > Uturekulir´ ibicumuro vyacu.
         > Nkuko natwe turekulir´ abatugiriye nabi.
         > Ntudutereran´ ibitwosha nabi yamara dukiz´akabi.
         > Amen.
         >  
         > Haninahazwe Data, na Mwana, na Mutima Mweranda,
         > nk’uko vyamyeho hambere hose, ni bibeko
         > n’ubu no mu myaka yose.
         > Amen.
         > Kiswahili
         >  
         > Baba yetu uliye mbinguni,
         > jina lako litukuzwe.
         > Ufalme wako ufike.
         > Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni.
         > Utupe leo mkate wetu wa kila siku.
         > Utusamehe makosa yetu,
         > kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea.
         > Usitutie katika kishawishi,
         > lakini utuopoe maovuni.
         > Amina.
         >  
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >  
         >
        • yamuragiye cesarie
         Ndakuramutsa Maria mu Giswahili (East Africa)   Salaam Maria Bwana yu nawe Umebalikiwa kuliko Wanawake wote Na Yesu Mzao wa tumbo lako amebalikiwa Maria
         Message 8 de 15 , 9 mai 2013
          Ndakuramutsa Maria mu Giswahili (East Africa)
           
          Salaam Maria
          Bwana yu nawe
          Umebalikiwa kuliko Wanawake wote
          Na Yesu Mzao wa tumbo lako amebalikiwa
          Maria Mtakatifu Mama wa Mungu
          Utuombee sisi wakosefu
          Sasa na saa ya kufa kwetu
          Amen
           
           

          From: cmamanmichou <cmamanmichou@...>
          To: nyinawajambo@...
          Sent: Thursday, 9 May 2013, 15:55
          Subject: [nyinawajambo] Re : Amasengesho mu Kirundi na Kiswahili

           

          Kirundi
          Mwaramutse, Mariya,
          wuzuye inema,Umukama muri kumwe,
          urahezagiwe mu bandi bagore bose,
          n'Umwana w'inda yawe Yezu arahezagiwe.
          Maria mweranda, nyina w'Imana,
          tusabire twebwe bononyi ubu n'umusi tuzofa.
          Amen.
           
          Dawe wa twese uri mw´ijuru.
          Izina ryawe ni rininahazwe.
          Ubwamibwawe ni bukwire hose.
          Ivy´ushaka nibigirwe kw´isi nko mw´ijuru.
          Uduh´ivy´ukurya bidukwiy´uyu musi.
          Uturekulir´ ibicumuro vyacu.
          Nkuko natwe turekulir´ abatugiriye nabi.
          Ntudutereran´ ibitwosha nabi yamara dukiz´akabi.
          Amen.
           
          Haninahazwe Data, na Mwana, na Mutima Mweranda,
          nk'uko vyamyeho hambere hose, ni bibeko
          n'ubu no mu myaka yose.
          Amen.

          Kiswahili

          Baba yetu uliye mbinguni


          jina lako litukuzwe.
          Ufalme wako ufike.
          Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni.
          Utupe leo mkate wetu wa kila siku.
          Utusamehe makosa yetu,
          kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea.
          Usitutie katika kishawishi,
          lakini utuopoe maovuni
          .


          Amina.

           
          --- Dans nyinawajambo@..., Maman michou Christine a écrit :
          >
          >
          >
          > Kirundi
          > Mwaramutse, Mariya, wuzuye inema,
          > Umukama muri kumwe,
          > urahezagiwe mu bandi bagore bose,
          > n’Umwana w’inda yawe Yezu arahezagiwe.
          > Maria mweranda, nyina w’Imana,
          > tusabire twebwe bononyi ubu n’umusi tuzofa.
          > Amen.
          >  
          > Dawe wa twese uri mw´ijuru.
          > Izina ryawe ni rininahazwe.
          > Ubwamibwawe ni bukwire hose.
          > Ivy´ushaka nibigirwe kw´isi nko mw´ijuru.
          > Uduh´ivy´ukurya bidukwiy´uyu musi.
          > Uturekulir´ ibicumuro vyacu.
          > Nkuko natwe turekulir´ abatugiriye nabi.
          > Ntudutereran´ ibitwosha nabi yamara dukiz´akabi.
          > Amen.
          >  
          > Haninahazwe Data, na Mwana, na Mutima Mweranda,
          > nk’uko
          vyamyeho hambere hose, ni bibeko
          > n’ubu no mu myaka yose.
          > Amen.
          > Kiswahili
          >  
          > Baba yetu uliye mbinguni,
          > jina lako litukuzwe.
          > Ufalme wako ufike.
          > Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni.
          > Utupe leo mkate wetu wa kila siku.
          > Utusamehe makosa yetu,
          > kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea.
          > Usitutie katika kishawishi,
          > lakini utuopoe maovuni.
          > Amina.
          >  
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >  
          >


         • yamuragiye cesarie
            Ndakuramutsa Maria mu Giswahili (East Africa)   Salaam Maria Umejaa neema Bwana yu nawe Umebalikiwa kuliko Wanawake wote Na Yesu Mzao wa tumbo lako
          Message 9 de 15 , 9 mai 2013

            

           Ndakuramutsa Maria mu Giswahili (East Africa)
            
           Salaam Maria
           Umejaa neema
           Bwana yu nawe
           Umebalikiwa kuliko Wanawake wote
           Na Yesu Mzao wa tumbo lako amebalikiwa
           Maria Mtakatifu Mama wa Mungu
           Utuombee sisi wakosefu
           Sasa na saa ya kufa kwetu
           Amen
            
            

           From: cmamanmichou <cmamanmichou@...>
           To: nyinawajambo@...
           Sent: Thursday, 9 May 2013, 15:55
           Subject: [nyinawajambo] Re : Amasengesho mu Kirundi na Kiswahili

            

           Kirundi
           Mwaramutse, Mariya,
           wuzuye inema,Umukama muri kumwe,
           urahezagiwe mu bandi bagore bose,
           n'Umwana w'inda yawe Yezu arahezagiwe.
           Maria mweranda, nyina w'Imana,
           tusabire twebwe bononyi ubu n'umusi tuzofa.
           Amen.
            
           Dawe wa twese uri mw´ijuru.
           Izina ryawe ni rininahazwe.
           Ubwamibwawe ni bukwire hose.
           Ivy´ushaka nibigirwe kw´isi nko mw´ijuru.
           Uduh´ivy´ukurya bidukwiy´uyu musi.
           Uturekulir´ ibicumuro vyacu.
           Nkuko natwe turekulir´ abatugiriye nabi.
           Ntudutereran´ ibitwosha nabi yamara dukiz´akabi.
           Amen.
            
           Haninahazwe Data, na Mwana, na Mutima Mweranda,
           nk'uko vyamyeho hambere hose, ni bibeko
           n'ubu no mu myaka yose.
           Amen.

           Kiswahili

           Baba yetu uliye mbinguni


           jina lako litukuzwe.
           Ufalme wako ufike.
           Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni.
           Utupe leo mkate wetu wa kila siku.
           Utusamehe makosa yetu,
           kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea.
           Usitutie katika kishawishi,
           lakini utuopoe maovuni
           .


           Amina.

            
           --- Dans nyinawajambo@..., Maman michou Christine a écrit :
           >
           >
           >
           > Kirundi
           > Mwaramutse, Mariya, wuzuye inema,
           > Umukama muri kumwe,
           > urahezagiwe mu bandi bagore bose,
           > n’Umwana w’inda yawe Yezu arahezagiwe.
           > Maria mweranda, nyina w’Imana,
           > tusabire twebwe bononyi ubu n’umusi tuzofa.
           > Amen.
           >  
           > Dawe wa twese uri mw´ijuru.
           > Izina ryawe ni rininahazwe.
           > Ubwamibwawe ni bukwire hose.
           > Ivy´ushaka nibigirwe kw´isi nko mw´ijuru.
           > Uduh´ivy´ukurya bidukwiy´uyu musi.
           > Uturekulir´ ibicumuro vyacu.
           > Nkuko natwe turekulir´ abatugiriye nabi.
           > Ntudutereran´ ibitwosha nabi yamara dukiz´akabi.
           > Amen.
           >  
           > Haninahazwe Data, na Mwana, na Mutima Mweranda,
           > nk’uko
           vyamyeho hambere hose, ni bibeko
           > n’ubu no mu myaka yose.
           > Amen.
           > Kiswahili
           >  
           > Baba yetu uliye mbinguni,
           > jina lako litukuzwe.
           > Ufalme wako ufike.
           > Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni.
           > Utupe leo mkate wetu wa kila siku.
           > Utusamehe makosa yetu,
           > kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea.
           > Usitutie katika kishawishi,
           > lakini utuopoe maovuni.
           > Amina.
           >  
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >  
           >
          • callixte nsenga
           Urakoze cyane mwana wa mama, aya masengesho yali akenewe cyane ndetse na le 15 mai buli gihe aba akenewe aliko nta muntu  n umwe wali waratekereje
           Message 10 de 15 , 9 mai 2013
            Urakoze cyane mwana wa mama,
            aya masengesho yali akenewe cyane ndetse na le 15 mai buli gihe aba akenewe aliko nta muntu  n'umwe wali waratekereje kuyashakashakisha nibura ngo bayakorere icapiro maze hajye haba hali impapuro yanditseho ngo maze igihe cyo gutera ishapule , nibatera mu giswahili , abantu ngo bakulikire.
            Uziko usang abantu bacecets aabazi igiswahili bakavuga gusa ali bonyine? 
            Ahubwo uwatubonera ariya masengesho akayatwandukulira akayashyira hano mu rulimi rw'ilingala n'icyongereza yaba atubyaye kandi yaba afashishe abandi mu gutegura le 15 mai 2013.

            Murakagira abababyara..
            Callixte
            Igisingizo cy'umubyeyi B.M.


            De : yamuragiye cesarie <yamcesarie@...>
            À : Maria Nyinawajambo <nyinawajambo@...>
            Envoyé le : Jeudi 9 mai 2013 13h19
            Objet : Fw: [nyinawajambo] Re : Amasengesho mu Kirundi na Kiswahili

             

             

            Ndakuramutsa Maria mu Giswahili (East Africa)
             
            Salaam Maria
            Umejaa neema
            Bwana yu nawe
            Umebalikiwa kuliko Wanawake wote
            Na Yesu Mzao wa tumbo lako amebalikiwa
            Maria Mtakatifu Mama wa Mungu
            Utuombee sisi wakosefu
            Sasa na saa ya kufa kwetu
            Amen
             
             

            From: cmamanmichou <cmamanmichou@...>
            To: nyinawajambo@...
            Sent: Thursday, 9 May 2013, 15:55
            Subject: [nyinawajambo] Re : Amasengesho mu Kirundi na Kiswahili

             

            Kirundi
            Mwaramutse, Mariya,
            wuzuye inema,Umukama muri kumwe,
            urahezagiwe mu bandi bagore bose,
            n'Umwana w'inda yawe Yezu arahezagiwe.
            Maria mweranda, nyina w'Imana,
            tusabire twebwe bononyi ubu n'umusi tuzofa.
            Amen.
             
            Dawe wa twese uri mw´ijuru.
            Izina ryawe ni rininahazwe.
            Ubwamibwawe ni bukwire hose.
            Ivy´ushaka nibigirwe kw´isi nko mw´ijuru.
            Uduh´ivy´ukurya bidukwiy´uyu musi.
            Uturekulir´ ibicumuro vyacu.
            Nkuko natwe turekulir´ abatugiriye nabi.
            Ntudutereran´ ibitwosha nabi yamara dukiz´akabi.
            Amen.
             
            Haninahazwe Data, na Mwana, na Mutima Mweranda,
            nk'uko vyamyeho hambere hose, ni bibeko
            n'ubu no mu myaka yose.
            Amen.

            Kiswahili

            Baba yetu uliye mbinguni


            jina lako litukuzwe.
            Ufalme wako ufike.
            Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni.
            Utupe leo mkate wetu wa kila siku.
            Utusamehe makosa yetu,
            kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea.
            Usitutie katika kishawishi,
            lakini utuopoe maovuni
            .


            Amina.

             
            --- Dans nyinawajambo@..., Maman michou Christine a écrit :
            >
            >
            >
            > Kirundi
            > Mwaramutse, Mariya, wuzuye inema,
            > Umukama muri kumwe,
            > urahezagiwe mu bandi bagore bose,
            > n’Umwana w’inda yawe Yezu arahezagiwe.
            > Maria mweranda, nyina w’Imana,
            > tusabire twebwe bononyi ubu n’umusi tuzofa.
            > Amen.
            >  
            > Dawe wa twese uri mw´ijuru.
            > Izina ryawe ni rininahazwe.
            > Ubwamibwawe ni bukwire hose.
            > Ivy´ushaka nibigirwe kw´isi nko mw´ijuru.
            > Uduh´ivy´ukurya bidukwiy´uyu musi.
            > Uturekulir´ ibicumuro vyacu.
            > Nkuko natwe turekulir´ abatugiriye nabi.
            > Ntudutereran´ ibitwosha nabi yamara dukiz´akabi.
            > Amen.
            >  
            > Haninahazwe Data, na Mwana, na Mutima Mweranda,
            > nk’uko
            vyamyeho hambere hose, ni bibeko
            > n’ubu no mu myaka yose.
            > Amen.
            > Kiswahili
            >  
            > Baba yetu uliye mbinguni,
            > jina lako litukuzwe.
            > Ufalme wako ufike.
            > Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni.
            > Utupe leo mkate wetu wa kila siku.
            > Utusamehe makosa yetu,
            > kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea.
            > Usitutie katika kishawishi,
            > lakini utuopoe maovuni.
            > Amina.
            >  
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >  
            >


           Votre message a été soumis avec succès et sera remis aux destinataires brièvement.